จุดประสงค์การเรียนรู้
1.หาคำตอบจากโจทย์การบวก ลบ หารระคนได้
2.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
3.นำวิธีการเเก้โจทย์ปัญหาการคูณเเละการหารระคนไปใช้ในชีวิตประจำวันการบวก ลบ คูณ หารระคนการบวก ลบ คูณ หารระคน คือ การหาผลลัพธ์ของจำนวนตั้งเเต่ 3 จำนวนขึ้นไป โดยใช้วิธีการบวก ลบ คูณ หาร อย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งเเต่สองวิธีขึ้นไปประกอบกันเพื่อหาผลลัพธ์
การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน เเล้วนำมาบวก หรือลบ หรือคูณ หรือารจำนวนที่เหลือ

ตัวอย่างexternal image images?q=tbn:ANd9GcTn_ZCeJ1Z95clsD3NeF9Ztsn10N1Z5FAHgz83YgAcfHRJeQP10