| หลักเลข | | ค่าประจำหลัก | ค่าของเลขโดด | การเขียนในรูปกระจาย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.บอกค่าประจำหลักค่าของตัวเลขในแต่ละหลักและเขียนในรูปกระจายได้
2.ตรวจสอบคำตอบหลักเลขค่าประจำหลักและการเขียนในรูปกระจาย
3.เสนอแนวคิดที่สมเหตุสมผลในการหาค่าประจำหลักและนำไปใช้ในการเรียน เรื่องการเปรียบเทียบจำนวน
kujira02cr.gifkujira02b.gifkujira02cr.gifkujira02b.gif

หลักเลข


external image Pic008_1.jpg

ค่าประจำหลัก


external image Pic008_2.jpg

ค่าของเลขโดด

ค่าของเลขโดในหลักต่าง ๆ ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก มีค่าเท่ากับ ผลคูณของเลขโดดนั้นกับค่าประจำหลัก เช่น จำนวน 36,758,000

external image Pic008_3.jpg
จงพิจารณาจำนวนต่อไปนี้
517,603,024

external image Pic008_4.jpg

การเขียนในรูปกระจาย

การเขียนในรูปกระจาย การเขียนตัวเลขแทนจำนวนในรูปกระจาย เป็นการเขียนตัวเลขในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่าง ๆ ของจำนวนนั้น ถ้าเลขโดดหลัใดเป็นศูนย์ ไม่จำเป็นต้องนำมาเขียน ในรูปของการบวกด้วยก็ได้ เช่น จำนวน 23,760,591,480
เขียนในรูปกระจายได้ ดังนี้
20,000,000,000 + 3,000,000,000 + 700,000,000 + 60,000,000 + 500,000 + 90,000 + 1,000 + 400 + 80


ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน