จุดประสงค์การเรียนรู้
1.วิเคราะห์โจทย์ หาคำตอบ เเละเเสดงวิธีทำจากโจทย์ปัญหาการคูณและการหารได้
2.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
3.นำวิธีการเเก้โจทย์ปัญหาการคูณเเละการหารไปใช้ในการเรียนสาระอื่นและใช้ในชีวิตประจำวัน

100628mb_d_o.gifcatk3.gif100628mb_d_o.gifcatk3.gif


แบบฝึกหัดการหารเเละการคูณ
.gif