จุดประสงค์การเรียนรู้
1.หาคำตอบจากโจทย์การบวก ลบ หารระคนได้
2.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
3.นำวิธีการเเก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ เเละหารระคนไปใช้ในชีวิตประจำวัน


โจทย์การบวก ลบ หารระคน

จงเเสดงวิธีทำ


1. ( 95,728 - 74,560 ) + ( 18,320 – 17,559 ) = ?

2. 145x( 4,743/51 ) = ?

3. ( 83,456/64 ) + 3,004 = ?

439056rvbdehj1y0.gif
เฉลย
1.21929
2.13485
3.4308